Obróbka cieplna

Nawęglanie w atmosferze endotermicznej z hartowaniem bezpośrednim lub w prasach hartowniczych:

  • piec komorowy PKMH firmy Elterma – komora grzewcza 900 mm x 820 mm x 1200 mm
  • piec komorowy ALLCASE firmy Surface – komora grzewcza 914 mm x 914 mm x 1828 mm
  • piec karuzelowy RDLEs-3 firmy Aichelin – palety załadowcze 760 mm x 660 mm x 900 mm
  • linia technologiczna KSES 90/90 firmy Aichelin – palety załadowcze 900 mm x 900 mm x 900 mm
  • prasy hartownicze GLEASON 36 – maksymalna średnica 914 mm, GLEASON 537 – maksymalna średnica 714 mm

Hartowanie indukcyjne:

  • urządzenie firmy AEG do hartowania kół zębatych o maksymalnej średnicy 900 mm
  • urządzenie firmy FDF do hartowania wałków i kół zębatych o maksymalnej średnicy 1000 mm i maksymalnej długości 1200 mm (moc 600 kW, częstotliwość 8 kHz)
  • generator GSI-50 z podajnikiem 1000 do hartowania kół zębatych o małych modułach i wałków o maksymalnej długości 1000 mm (moc 50 kW, częstotliwość 440 kHz)

Ulepszanie cieplne i hartowanie objętościowe:

  • piece wgłębne, komorowe, solne
  • obróbka detali o maksymalnej średnicy 660 mm i maksymalnej długości 1200 mm