Z okazji Święta Kolejarza w imieniu ZZN składamy wszystkim kolejarzom i pracownikom przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym bardzo serdeczne życzenia, wyrazu szacunku i uznania. Pragniemy wyrazić wdzięczność za Waszą sumienną i odpowiedzialną pracę, która przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku polskich kolei. Życzymy wszystkim Państwu satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyślności oraz uznania ze strony pasażerów, pracodawców i wszystkich korzystających z usług kolei. Zarząd oraz pracownicy ZZN