30 czerwca 2015 r. uzyskaliśmy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncesję nr B-356/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu technologią w tym zakresie. Uzyskanie wymienionej koncesji dla ZZN to szansa na rozwijanie oferty dodatkowych produktów i usług w sektorze wojskowym. Dołącza tym samym do nielicznej grupy producentów na rzecz polskiego przemysłu obronnego.