Informujemy, że z dniem 12 lutego 2016 r. zostały wyłączone adresy pocztowe typu i.nazwisko@liugongpl.com w związku z tym prosimy wszystkich Klientów oraz Kontrahentów o zmianę nieaktualnych adresów pocztowych

Jednocześnie nadmieniamy, że obowiązującymi adresami pocztowymi w ZZN są adresy typu:
i.nazwisko@zzn-transmissions.com oraz imię.nazwisko@dressta.com .

W przypadku wysłania wiadomości na adres i.nazwisko@liugongpl.com nadawca otrzyma informację zwrotną:

Mail Delivery System mailer-daemon@home.pl
<i.nazwisko@liugongpl.com >: 550 5.1.1 User not found – nie ma takiego adresu.